Konačno, proizvodnja bez papira u pravom smislu riječi!

 

Mnoga rješenja koja su do sada glasila za rješenja za proizvodnju bez papira su u stvarnosti samo prebacivala informacije sa papira na ekran. Nova generacija proizvodnje bez papira Finestra3000® omogućuje sakupljanje informacija te njihovu analizu, u istom trenutku ili naknadno. Tako je moguće obuhvatiti sljedeće informacije, te iste ponovno pregledati u daljnjem tijeku proizvodnje:

  • Jesu li već sječeni dodatni profili i u kojim kolicima i u kojem pretincu se nalaze?
  • Dali je krilo (ili jesu li okviru pripadajuća krila) već okovano i u kojim kolicima i u kojem pretincu se nalazi?
  • Dali je krilnom okviru pripadajući profil okvira dovršen i u kojim kolicima i pretincu se nalazi?
  • Jesu li stakla već dostavljena i u kojim kolicima i pretincu se nalaze?

Osim navedenoga moguće je obuhvatiti informacije vezane uz pakiranje, ispis dostavnica i računa i iste proslijediti dalje. Putem bar kod čitača možete obuhvatiti i realna vremena rada djelatnika za pojedine dijelove procesa proizvodnje koja kasnije možete analizirati i vrednovati. 

Prikaz 1: U kojim kolicima se nalazi koji element

Proizvodnja bez papira

Prikaz 2: Konkretan prikaz na ekranu sa radnim zadacima i detaljima obrade na pojedinom radnom mjestu uključenom u proizvodnju bez papira.

Proizvodnja bez papira 2

Imate dodatnih pitanja ili Vam je potreban savjet?

 

Tu smo za Vas! Vaš Edukaing.

 

Kontaktirajte nas direktno:

[si-contact-form form=’1′]